Jeg er RAB – Registreret akupunktør!!!

RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, som kun må bruges af behandlere der opfylder lovgivningens krav om uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB er skabt på baggrund af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Hvad betyder det for dig som patient?
Det betyder. at du nu hos Thomas Fyrst Akupunktur har mulighed for helt eller delvist, at få refunderet dine udgifter til akupunkturbehandling i klinikken.

Sygeforsikringen “danmark”

Det er en betingelse for at få tilskud til akupunktur (der ydes tilskud til Gruppe 5, Gruppe 1 og Gruppe 2):

  • at behandlingen er udført i Danmark
  • at akupunkturen er udført med nåle 
  • at behandlingen sker efter en lægeligt stillet diagnose – HUSK at få det fra din læge!
  • at behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som akupunktør 
  • at oplysningerne indberettes elektronisk fra akupunktøren til “danmark” efter fastlagt specifikation

Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

Akupunktur
kr. 115,- i. tilskud til 1. konsultation
kr. 75,- tilskud på de efterfølgende behandlinger

AcuSit®
kr. 45,- i. tilskud til 1. konsultation
kr. 45,- tilskud på de efterfølgende behandlinger

Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud på kr. 715,- svarende til
9 alm. behandlinger eller 15 AcuSit®-behandlinger.

Mølholm Sundhedsforsikring

Der er dækning op til 10 behandlinger. Dog max. i 6 måneder.

Hvis der ikke er foretaget behandling (opera­tion), kan behandlingsforsikringen dække for­ sikredes udgifter til akupunktur . Herefter skal der gå 12 måneder fra sidste behandling, før der atter kan bevilges yderligere behandlinger.

Akupunktøren skal være RAB­registreret.
RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en ny beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, der lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Akupunktur skal anbefales/ordineres af egen læge eller speciallæge.

Maksimal tilskud pr. behandling 395 kr. Det overskydende beløb er egenbetaling.
Kontakt Mølholm Forsikring for at sikre dig at din sygdom er dækket 65 20 21 20

Topdanmark Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring privat

(giver KUN tilskud gennem Plus-medlemsskab)

Maksimalt 10 lægeordinerede behandlinger pr. kalenderår. Behandleren skal være læge eller Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Kontakt Topdanmark Forsikring for at sikre dig at din sygdom er dækket 44 74 44 44

 

Sundhedsforsikring gennem arbejdsgiver

(giver tilskud gennem både alm. og Plus-medlemsskab)

Ved akupunktur- og zoneterapibehandling kræves ikke lægehenvisning, men Topdanmark kan kræve en skriftlig lægeerklæring om, at forsikrede har behov for behandlingen.

Maksimalt 10 lægeordinerede behandlinger pr. kalenderår. Behandleren skal være læge eller Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Det er derudover en forudsætning for dækning, at:

  • der er tale om sygelige tilstande eller lidelser, der via behandlingen kan forventes kureret eller væsentligt og varigt forbedret, efter en almen dansk lægelig vurdering, eller
  • der er tale om kronisk sygdom, lidelse eller tilstand opstået efter forsikringens ikrafttræ- den, hvor behandlingen blot skal være lindrende.

Kontakt Topdanmark Forsikring for at sikre dig at din sygdom er dækket 44 74 44 44

Andre Sundhedsforsikring

Undersøg selv om din egen eller din arbejdsplads sundhedsforsikring dækker eller giver tilskud

×
Book tid på SMS